Definició:

Els clans o tribus obeeixen a xarxes complexes entre els seus membres. Tots els integrants mantenen una identitat amorosa i sexual i tenen un cuidat comú.

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Clan o tribu

Barcelona, EspañaWikilove, practicas sexuales, orientaciones sexuales, sexo, relaciones sexuales

Polifidelitat

Definició:

La polifidelitat és un tipus de relació poliamorosa que segueix una estructura en què tots els membres són considerats iguals i restringeixen la seva activitat sexual exclusivament als membres del grup. Hi pot haver diferents combinacions d’homes, dones i orientacions sexuals.

Història:

La pràctica de la polifidelitat ha existit des de fa molt de temps. El terme polifidelitat el va implementar la comuna Kerista, una comuna utòpica que es va iniciar a Nova York al 1956 i es basava en els ideals de la polifidelitat. El terme es va començar a expandir més als inicis dels anys 90.

Vols saber-ne més?

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Poligàmia

Definició:

Es tracta de la pràctica de casar-se amb moltes persones. Quan és un home el que està casat amb moltes dones es pot anomenar poligínia, i quan és una dona la que està casada amb més d’un home, poliàndria. També hi pot haver matrimonis grupals, que consisteix en tenir múltiples esposes i marits.

Curiositats:

El matrimoni polígam no és reconegut a la legislació en la majoria dels països occidentals. En aquelles societats on la poligàmia està permesa o tolerada la major part de matrimonis són poligènics, és a dir, un home té vàries esposes. La poligàmia és entesa de diferents maneres segons la religió i les tradicions.

Vols saber-ne més?

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Relació grupal

Definició:

Una relació grupal és aquella en què un grup de persones mantenen una relació amorosa. Aquesta pot ser entre homes i dones o només entre homes o entre dones. Els diferents integrants del grup poden o no mantenir relacions entre tots ells, però no hi ha una jerarquia

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Relacions jeràrquiques

Definició:

Algunes relacions poliamoroses són xarxes que segueixen una jerarquia. Es fan servir els termes relació/ns primària/es, secundària/es... per a indicar quin lloc ocupa cada relació en la vida d’una persona. Algunes persones veuen això com una ajuda útil per a gestionar diferents relacions i d’altres creuen que és un mètode injust.

En funció de la intensitat de la relació es poden classificar en:

  • Relacions primàries: Les relacions més properes, a què les persones hi dediquen més temps, energia i prioritat en la seva vida personal. Inclou alts nivells d’intimitat, atracció i compromís. Normalment inclou el desig de compatir un futur llunyà conjuntament.

  • Relacions secundàries: Relacions properes a les que es dedica menys temps, energia i prioritat que a les primàries. Sovint es comparteixen aspectes com la sexualitat i el suport emocional, però normalment hi ha menor compromís. També podria incloure un desig per un futur llunyà conjunt.

  • Relacions terciàries: Relacions que poden incloure suport emocional i sexualitat però en menor freqüència. Es dedica atenció i energia, però no és una part consistent de la vida d’una persona.

Vols saber-ne més?

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Xarxes de relacions connexes ponderades

Definició:

En les xarxes de relacions connexes ponderades les persones tenen vàries relacions amb diferents persones. Aquestes relacions tenen diversos graus d’importància per a elles.

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Relacions mono-poliamorosa/híbrida

Definició:

Les relacions mono-poliamoroses són aquelles que mantenen dos individus, un d’ells monògam i l’altre poliamorós. En aquest tipus de relació el membre monògam accepta que l’altra persona no ho sigui i que mantingui relacions externes, mentre ell o ella no ho fa. Les relacions externes que mantindrà la persona poliamorosa seran sempre conegudes i consentides per la monògama.

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Arranjament geomètric

Definició:

Els arranjaments geomètrics són aquelles relacions on hi ha una sèrie de persones involucrades amb una relació de connexió. Hi ha un dels integrants que fa la connexió amb els altres.

+2

♀♂

♀♀

♂♂

  • Facebook - Círculo Negro
  • Instagram wikilove

Projecte iniciat en col·laboració amb: