Definició:

Consisteix a rebre o introduir líquids (lavatives) mentre es realitzen jocs sexuals o el mateix acte sexual

Curiositats:

L'etimologia de la paraula procedeix del grec: "klister" que significa ènema i "philía", amor.

Clismafilia

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Barcelona, EspañaWikilove, practicas sexuales, orientaciones sexuales, sexo, relaciones sexuales

Acrotomofilia

Definició:

S'exciten amb parts amputades del cos, independentment de la part que sigui.

Curiositats:

La paraula "acrotomofília" ve del grec akron (extremitat) + tom (tall) + philia (amor), els Acrotomofílicos utilitzen el terme "devot" per autodenominarse. La apotemnophilia consisteix en l'intens desig de tenir una amputació. Se'ls coneix com Wannabes, aspirant es podria anomenar.

A tenir en compte...

Moltes vegades s'amputen alguna part del seu cos.

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Urofilia i coprofilia

Definició:

Consisteixen en l'excitació sexual involucrant orina, en el cas de la urofilia, i excrements, en el cas de la coprofilia. Es diferencien, al seu torn, subtipus de conductes segons el tipus de pràctica que es realitzi amb aquestes substàncies. Una variant seria la coprofàgia que consisteix a ingerir aquestes excrements i que és perillós per l'alt risc d'infectar-se amb alguna malaltia com l'hepatitis i la pneumònia.

Curiositats i història:

Es diu pluja daurada a la pràctica sexual en la qual s'orina damunt de la persona. L'origen de la pluja daurada ve de la mitologia grega. El rei Acrisi va anar a consulta a un oracle perquè no tenia descendència masculina i aquest li va dir que el germen nascut de la seva filla li assassinaria i li llevaria el tron. Per aquesta raó el rei va tancar la seva filla Dànae en una torre de bronze.

Però el Déu Zeus ja s'havia fixat en Danae i una torre de bronze no impediria al Déu grec accedir-hi, per superar els murs de la torre es va convertir en pluja daurada i així poder fecundar Danae.

Les persones que presenten urolàgnia també poden trobar plaer en miccionar en públic, veure a altres persones orinar o orinar a sobre.

La coprofilia no és gens freqüent i passa molt menys que la urofilia.

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Altocalcifilia o retifismo

Definició:

Les persones que pateixen aquest patró de comportament sexual, entre altres coses, gaudeixen acariciant, olorant, besant o llepant el calçat dels altres o sentint les sabates sobre d'ells mateixos, ja que s'associa el peu i la sabata amb els genitals, normalment femenins.

Curiositats i història:

El terme té el seu origen en el cognom de l'escriptor francès Nicolás Edme Restif de la Bretonne del Segle XVIII, que va ser una de les primeres persones a descriure els símptomes d'aquesta inclinació d'índole sexual i qui dóna nom a aquesta parafilia.

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Ursusagalamatofilia

Definició:

Aquest terme s'aplica a les persones a les que els agrada mantenir relacions íntimes vestides amb disfresses d'animals o tenir trobades eròtiques amb persones que porten aquest tipus de roba.

En alguns casos, pot passar que el que produeixi més excitació sigui masturbar amb ninots de peluix.

 

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Definició:

També coneguda com dacrilagnia. És la parafilia en la que un s'excita amb les llàgrimas o el plor.

Curiositat: 

Pot surgir de diferents situacions, però las més comuns és que un membre de la parella provoqui a l'altre amb abús verbal o físic consentit.

 

Dacrifilia
Tricofilia

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Definició:

És una parafília en la que l'excitació sexual es dóna amb d'interacció amb el cabell humà, especialment el del cap, però no únicament.  

Curiositat: 

El pentinar, o ser pentinat por jugar un paper molt important en l'excitació. El tipus de pentinat, acariciar o ser acariciat...

 

  • Facebook - Círculo Negro
  • Instagram wikilove

Projecte iniciat en col·laboració amb: