Follamistat

Definició:

La follamistat és un tipus de relació amistosa on hi pot haver relacions sexuals esporàdiques sense cap compromís. Normalment no hi ha cap implicació emocional ni exclusivitat, així que es pot tenir aquest tipus de relació amb més d’una persona simultàniament.

A tenir en compte...

  • A l’hora d’iniciar una relació de follamistat s’han de deixar clares les intencions amb l’altra persona i definir quina és la vostra implicació emocional. Si no, es poden generar malentesos que podrien acabar amb l’amistat.

  • Hi ha el risc que el que inicia d’una manera divertida pugui acabar en la generació de sentiments nous y que es vulgui convertir en alguna cosa més i aquests sentiments poden no ser recíprocs.

Vols saber-ne més?

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Barcelona, EspañaWikilove, practicas sexuales, orientaciones sexuales, sexo, relaciones sexuales

  • Facebook - Círculo Negro
  • Instagram wikilove

Projecte iniciat en col·laboració amb: