Asexualitat

Definició:

Ser asexual implica no sentir atracció sexual.

  • "Poden arribar a sentir baixa atracció sexual o sentir-la en moments molt concrets.

  • Poden buscar activament contextos on les relacions sexuals amb altres persones puguin ser positives.

  • Poden fer ús de subetiquetes per a parametrizar com funciona la seva atracció sexual, o explicar-la amb unes poques paraules.

  • Podrien identificar-se en certs casos amb d’altres orientacions, però potser opten per considerar-se dins l’espectre asexual." (ACA, 2016)

Vols saber-ne més?

2

+2

♀♂

♀♀

♂♂

Barcelona, EspañaWikilove, practicas sexuales, orientaciones sexuales, sexo, relaciones sexuales

  • Facebook - Círculo Negro
  • Instagram wikilove

Projecte iniciat en col·laboració amb: